Agenda

Exposició "H2O: la problemàtica de l'aigua als països del Sud" al CEPA Son Canals

  Palma, del 24 d'abril al 2 de maig de 2017

El CEPA Son Canals acull l'exposició "H20: la problemàtica de l'aigua als països del Sud". L'exposició presenta un recorregut per les realitats de Colòmbia, El Salvador, Palestina, el Marroc, l'Amazònia i el Perú partint de les Illes Balears, que ens permet conèixer les causes de la manca d'accés a l'aigua potable en el món i fer propostes d'actuació per garantir el dret a l'aigua, delcarat com a dret humà  bàsic per l'Assemblea General de Nacions Unides el 2010. Partint de la pregunta "què impedeix que més de 900 milions de persones arreu del món tenguin aigua?" s'hi analitza la problemàtica de l'aigua des de diferents vessants: sobreexplotació, contaminació, mercantilització, bona gestió, instrumentació polítcia, petjada hídrica, etc.