Juliol de 2017 Núm. 79

Una delegació mallorquina viatjà a Nicaragua

De l’1 al 10 de juliol, una desena de representants institucionals i de la societat civil mallorquina van viatjar a Nicaragua per tal de conèixer de primera mà els projectes que el Fons Mallorquí hi finança

Llegir més

El visat humanitari, una possible solució per a l’acolliment de persones refugiades

L’anomenat “visat humanitari” és una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals que es podria concedir per raons humanitàries

Llegir més

En emergència, cal prioritzar els drets dels damnificats

Les situacions d’emergència són també oportunitats clau per cohesionar els països i poden mostrar les capacitats de la societat per sobreposar-se a les dificultats

Llegir més

Jornades sobre cooperació descentralitzada a Brussel·les

Els dies 10 i 11 de juliol va tenir lloc a Brussel·les la cinquena edició de les Jornades sobre cooperació descentralitzada. El Fons Mallorquí participà en l’organització

Llegir més

 
General Riera, 113 - 07010 Palma - Tel.: 971 219 820 - C/e: fons@fonsmallorqui.org
 

Aquesta tramesa s’ha efectuat perquè les vostres dades de contacte són en una base de dades i en un fitxer automatitzat del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, que garanteix la confidencialitat i la seguretat. en el tractament de les dades de caràcter personal. D’acord amb les disposicions de la Llei orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic adreçat a fons@fonsmallorqui.org.