Gener de 2019 Núm. 96

Dones sahrauís, dignitat i resistència

Del 23 al 25 de febrer se celebrarà el congrés de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis

Llegir més

Nàufrags en bones mans

Foto: Olmo Calvo/Proactiva Open Arms

El Fons Mallorquí contribueix al rescat de 456 persones en risc de mort al Mediterrani amb el suport a Proactiva Open Arms

Llegir més

Encesa pels drets humans, també al Magrib

Hi varen participar dues localitats del litoral sud de la Mediterrània, al Marroc i a Tunísia

Llegir més

 
General Riera, 113 - 07010 Palma - Tel.: 971 219 820 - C/e: fons@fonsmallorqui.org
 

Aquesta tramesa s’ha efectuat perquè les vostres dades de contacte són en una base de dades i en un fitxer automatitzat del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, que garanteix la confidencialitat i la seguretat. en el tractament de les dades de caràcter personal. D’acord amb les disposicions de la Llei orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic adreçat a fons@fonsmallorqui.org.