Agenda

Taller "Les dues cares del món" al CEIP Sa Marina

  Llucmajor, 18 d'abril

El CEIP Sa Marina de Llucmajor acollirà els tallers "Les dues cares del món", impartits per Pa i Mel, el pròxim dimecres 18 d'abril en horari lectiu.

Amb l'objeciu d'explorar les causes i conseqüències del subdesenvolupametn es du a terme una activitat en petits grups en què cadascun ha de realitzar ventalls per vendre a un empresari. Cada grup té unes condicons de partida diferents, la qual cosa comporta una reflexió sobre la riquesa en recursos naturals dels països africans i sobre com els països rics els han explotat en benefici propi.