Bolívia

Treballam al municipi de Pocona des de 2010.

En coordinació amb ONG de Mallorca, una ONG local i l’Ajuntament de Pocona donam suport a la gestió sostenible dels recursos hídrics i a activitats que fomenten l’equitat de gènere.

2018-2020 Accés a l'aigua potable a Pocona

Import

2018

2019

2020

Total

98.343,70 €

76.925,50 €

 

175.269,20 €

 Aportacions de socis i col·laboradors 2018  

Consell de Mallorca

52%

Ajuntament de Palma

30%

Emaya

12%

Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

3%

Ajuntament de Llubí

2%

Ajuntament de Maria de la Salut

1%

 

 
   

 

 

 

Desenvolupament local i equitat de gènere a Pocona 2017-2019

Import

2017

2018

2019

Total

44.719 €

66.942,93 €

46.238€

157.899,93 €

 Aportacions de socis i col·laboradors 2017

Consell de Mallorca

55%

Ajuntament de Palma

45%

 Aportacions de socis i col·laboradors 2018

Consell de Mallorca

70%

Ajuntament de Palma

30%