Burkina Faso

Enfortiment de col·lectius de dones de Tenado

El projecte s’emmarca en una estratègia plurianual d’apoderament de les dones i dels col·lectius de dones del municipi de Tenado. Durant la primera fase es va realitzar un diagnòstic de la situació d'aquests col·lectius i es desenvoluparen tallers d’alfabetització i es formaren 24 alfabetitzadores. La primera etapa va veure superades les expectatives en quant a número de dones participants. En aquesta segona fase es proposen cursos d'alfabetització per a 300 dones i la formació de 30 alfabetitzadores. A més, s'organitzaran concursos de lectura i escriptura per estimular l'aprenentatge i els intercanvis entre els diferents grups de dones. Finalment, després de l'estudi de viabilitat fet en la primera fase, es posarà en marxa un programa de microcrèdits per finançar activitats generadores d'ingressos.

Estat: En curs
Aportació del Fons: 27 263,00 €

Entitats executores

Dunia la Vie - Burkina

L'associació Dunia la Vie-Burkina  és una entitat sense ànim de lucre amb l'objectiu d'impulsar i donar suport a projectes de desenvolupament. A més a més fomenta els intercanvis culturals, professionals i tècnics entre Burkina Faso, França i altres països amics.