Burkina Faso

Millora de la productivitat agrícola i seguretat alimentària

Tercera fase d'un programa lligat a l'embassament de Ténado, la rehabilitació del qual -realitzada el 2017- ha obert un seguit d'oportunitats per millorar la rendibilitat agrícola del municipi. D'una banda, la retenció d'aigua que provoca l'embassament permet alimentar les capes freàtiques de manera que s'hi puguin construir pous d'aigua perenne. En aquest sentit, es preveu l'habilitació d'una zona d'horticultura en un terreny municipal, amb la construcció de 10 pous i la instal·lació de bombes per proveir d'aigua cinc hectàrees. Es crearà un comitè de regadiu per gestionar aquest espai, que es dividirà en 50 parcel·les de mil metres quadrats,. El projecte inclou la sensibilització, formació, seguiment i avaluació durant un any dels agricultors, que rebran planters i llavors de bona qualitat, així com adobs per a la primera collita. D'altra banda, es preveu la reparació i/o acabament de 21 pous situats en zones que tenen especial dificultat per accedir a l'aigua de la comarca de Ténado, on tinguin un impacte important per al sector agrícola o ramader. Els beneficiaris aportaran la mà d'obra.

Estat: En Curs
Aportació del Fons: 96 424,78 €

Entitats executores

Pa i mel

L'Associació Pa i mel és una entitat sense ànim de lucre, que va néixer l'any 1996 i que intervé a l'àmbit social, per atendre els col·lectius més desfavorits.

Pa i mel-Burkina

Pa i mel-Burkina és una organització sense ànim de lucre, apolítica i laica que treballa per al desenvolupament humà.