Cooperació

El model de cooperació que impulsa el Fons Mallorquí té com a eix vertebrador la implicació de les administracions locals, les associacions i entitats, els pobles i les comunitats, tant del Nord com del Sud, en tots els àmbits i fases de les accions de cooperació i solidaritat.

Des de 2014 el Fons Mallorquí canalitza les aportacions dels seus socis mitjançant programes de desenvolupament municipalista en un número reduït de països, per facilitar-ne el seguiment i afavorir l'impacte real. Per a la convocatòria 2019 els països elegibles són: Bolívia, Burkina Faso, Etiòpia, Mali, Nicaragua, el Níger, el Perú, el Sàhara Occidental i el Senegal. 

Aquests programes han de respectar el model de desenvolupament que els municipis del Sud decideixen de forma consensuada. El Fons Mallorquí treballa tenint en compte els Plans Estratègics de Desenvolupament Municipal a llarg termini, com a compromís de futur i de suport a les administracions locals del Sud per a una gestió transparent, justa i eficient.

Els programes municipalistes estan oberts a la participació d’ajuntaments de Mallorca i de països del Sud, ONGD de Mallorca i del Sud, i també altres entitats i col·lectius professionals o tècnics que vulguin aportar la seva experiència i coneixements.

Tot seguit trobareu les bases i els documents de la convocatòria d'ajuts per al finançament de projectes a través d'ONGD de Mallorca per a 2020. El termini de presentació de projectes és del 2 al 13  de desembre de 2019.