Emergència

Ajut humanitari per als refugiats i desplaçats de la regió de Diffa (Níger)

Des de la declaració de l'estat d'emergència al nord de Nigèria al maig de 2013 i el primer atac de Boko Haram al Níger al febrer de 2015, milers de persones s'han desplaçat a la regió de Diffa, al sud-est del país. Segons dades de les Nacions Unides, 300.000 persones hi viuen en refugis improvisats, en campaments o amb la comunitat local, i més 326.000 persones es troben en situació de vulnerabilitat extrema i necessiten protecció. La proposta presentada forma part d'un projecte molt més ampli emmarcat en l'estratègia i plans de resposta humanitària a la regió de Diffa, dissenyat per les agències de Nacions Unides en coordinació amb el Dispositiu Nacional de Prevenció i Gestió de Catàstrofes i Crisis Alimentàries del govern del Níger. El programa cobreix tres eixos d'intervenció: la cobertura de les necessitats vitals bàsiques; l'accés a serveis sanitaris específics i a béns bàsics per a dones embarassades; i tractament de la desnutrició i suport psicosocial per a infants. El projecte s'inclou en la línia de protecció del dret a la vida digna i preveu cobrir les necessitats alimentàries de 400 famílies (2.800 persones) durant 15 dies, mitjançant l'adquisició i lliurament de lots de queviures bàsics (arròs, oli, pèsol d'ull negre, sucre i sal).

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 30 000,00 €

Entitats executores

Asamblea de Cooperación por la Paz

Associació sense ànim de lucre que treballa per a la pau, la prevenció de conflictes, els processos de reforma democàtics i el diàleg, a l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament, l'ajut humanitari i la sensibilització.

Association pour le Secours aux Populations Vulnérables (DIKO)

Associació sense ànim de lucre que té com a objectiu principal contribuir a la millora de la vida econòmica i social de les poblacions rurals del Níger mitjançant programes de desenvolupament a l'àmbit de l'educació, la salut, el medi ambient i la seguretat alimentària. Treballa en col·laboració amb les Nacions Unides i l'ACNUR.