Emergència

Reforç de la seguretat alimentària per a famílies pageses de Telpaneca, Totogalpa i Las Sabanas

A la zona de Madriz coincideix una alta incidència de pobresa i exclusió social de la població rural amb condicions climàtiques molt severes, que provoca una elevada vulnerabilitat a l’àmbit de la salut i la seguretat alimentària, especialment per a les dones, els infants i les persones majors. La vulnerabilitat davant el canvi climàtic repercuteix sobre els recursos i incrementa els riscos associats als desastres naturals, com ara sequeres i inundacions, i se situa en aquesta zona al nivell 3 (alt risc). Els baixos nivells de pluja en els darrers cicles productius de 2018 i primers de 2019, amb una clara tendència a una incidència més gran del fenomen del Niño al setembre de 2019 afecten molt negativament una població en què el sector agrari és decisiu per proveir els aliments bàsics de la població. La capacitat productiva dels pagesos de la zona del corredor sec ha minvat del  93%. A més a més, com a conseqüència de la crisi política i social que esclatà a l’abril de 2018, l’economia del país es troba en recessió, amb tendència a evolucionar cap a la depressió econòmica a finals de 2019. S’han perdut prop de 250.000 llocs de treball; s’han reduït els pressupostos municipals i les reformes de la seguretat social i fiscal han provocat la pujada dels preus, de manera que actualment la senalla bàsica representa més del doble del sou mínim del sector agropecuari, és a dir, resulta inabastable per a gran part de la població. La restricció o manca absoluta de crèdits bancaris o micro finances per als pagesos a causa de l’elevat grau de vulnerabilitat fa que moltes famílies pageses, especialment les dones i els joves, emprenguin el camí de l’emigració a la recerca d’oportunitats d’ocupació, amb els perills que aquest tipus de desplaçaments comporta. El projecte vol proveir durant 60 dies amb aliments bàsics essencials per a la supervivència 900 famílies afectades pel fenomen climàtic del Niño, mitjançant la dotació de lots d’arròs, sucre, farina de moresc, pasta, civada, cafè, oli vegetal i sabó per a la roba. A més 900 persones rebran sessions de formació sobre resiliència davant les conseqüències del canvi climàtic i sobre implantació de bones pràctiques agrícoles. Els beneficiaris duran a terme tasques de millora de camins veïnals com a prestació social. 

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 45 000,00 €

Entitats executores

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.