Marroc

Desenvolupament del municipi de Oued Laou

El projecte s'emmarca en el pla comunal de desenvolupament del municipi d'Oued Laou, i preveu intervencions en tres eixos: a) Apoderament de les dones a través de la formació (alfabetització, salut reproductiva, etc.) i l'accés a espais de participació ciutadana; b) Enfortiment de les capacitats tècniques dels membres de l'ajuntament; i c) Millora de les condicions de vida de la població rural, que inclou la millora de les infraestructures de transport públic i de sortida de la producció agrícola que connecten els pobles amb el casc urbà d'Oued Laou. La intervenció prevista consistirà en la millora de la pista existent entre el centre d'Oued Laou i el poble de Tamgart, el qual actualment es troba en una situació d'aïllament que dificulta la instal·lació d'infraestructures bàsiques, la venda de la producció agrícola i artesana, i l'accés i qualitat a l'ensenyament públic.

Seguiment:

Després de presentar el projecte a les autoritats locals, es varen dur a terme diverses visites sobre el terreny per identificar la localització de les zones que necessitaven una intervenció urgent i per determinar el material i tipus de maquinària necessària per construir la pista, que serviren de base per a l’acord amb l’empresa constructora seleccionada. Les obres s’havien d’iniciar al mes d’octubre de 2016, però a causa de les pluges i la inestabilitat a la zona d’intervenció es varen haver d’ajornar fins al mes de gener de 2017. En dos mesos es varen evacuar les terres esllavissades acumulades a les cunetes i desaigües i es varen fer els terraplens de la pista. Es varen construir canals d’aigua de ciment  i quatre ponts per facilitar l’evacuació de l’aigua de pluja i evitar les conseqüències de les crescudes dels rierols. També es varen dur a terme les obres per a la construcció de dues calçades de formigó reforçat de 80m sobre dos parts de la pista. Finalment, es varen estabilitzar els talussos de la pista per evitar esllavissades, mitjançant murs de contenció tradicionals i murs de formigó. A l’àmbit de l’alfabetització de dones, es va dur a terme el procés de selecció per contractar una professora, que també tingués coneixements sobre dret civil. La docent seleccionada va preparar el programa de formació que respongués a les necessitats expressades per les dones en trobades en què manifestaren l’interès per aprendre i millorar el seu nivell sociocultural. Es varen dur a terme els tràmits necessaris amb l’administració local i la delegació provincial d’ensenyament per tal de poder disposar d’una aula de l’escola de Tamghart i es va aconseguir la cessió en horari d’horabaixa. També s’adquirí material didàctic i material fungible per impartir les classes. D’aquesta manera es varen iniciar els cursos al novembre de 2016, amb una hora diària de dilluns a divendres de càlcul bàsic i fonètica àrab, respectivament, i dues hores de sensibilització sobre dret civil els dimarts i dijous. S’hi varen inscriure 30 dones de diferents barris de Tamghart, d’edats compreses entre els 15 i els 50 anys, però a causa de les pluges continuades i la dispersió dels habitatges, que dificulten el desplaçament de les dones, es va decidir impartir l’alfabetització en dues cases particulars que oferiren les beneficiàries. En la segona fase, s’hi varen inscriure 40 dones, 29 de les quals assistiren regularment a les classes.

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 40 000,00 €

Entitats executores

ADEO

L'associació per el desenvolupament i la protecció mediambiental de Oued Laoud i les seves valls (ADEO) neix amb l'objetiu d'implementar projectes de desenvolupament local amb una atenció particular per a la protecció del medi ambient.