Mediterrània i Àsia central

Millora de l'atenció mèdica i social en comunitats afectades pel conflicte de Síria

El projecte s'integra dins d'una intervenció més àmplia emmarcada al pla estratègic i el programa nacional de la Creu Roja libanesa. Es fonamenta sobre el dret d'accés a la salut dels sectors de població més desfavorits i proveeix de serveis bàsics de salut els refugiats sirians i la població libanesa en un context de saturació dels serveis socials, per l'increment de les necessitats a causa de la profunda crisi econòmica que pateix el país. La zona d'actuació se situa al sud del Líban, en cinc municipis del districte de Saida: Marwanieh, Haret, Ankoun, Ansarieh i Saida, que tenen un nombre elevat d'habitants en situació de vulnerabilitat sense serveis sanitaris. Es preveu facilitar l'accés a l'atenció mèdica i social, universal i de qualitat, a 8.360 persones aproximadament durant 12 mesos. L'atenció es prestarà a través d'una unitat mèdica mòbil que disposa dels equips i materials mèdics bàsics i especialitzats, amb un equip format per un metge generalista, una infermera, una comare, un treballador social i un voluntari, que fan feina en col·laboració amb les administracions locals, les quals ofereixen espais perquè les consultes es puguin dur a terme respectant la privacitat, seguretat i dignitat dels pacients atesos. Aquesta unitat es desplaça diàriament a zones de difícil accés i ofereix consultes de medecina general, ginecologia i obstetricia, pediatria, tractament de malalties comunes, diagnòstic i tractament de malalties cròniques, suport psicosocial, així com derivació a serveis de salut d'atenció secundària especialitzada. A més a més, realitza activitats de promoció de salut per a infants i adults.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 30 000,00 €

Entitats executores

Cruz Roja Española - Illes Balears

La Creu Roja és una organització humanitària que dóna respostes integrals a les persones vulnerables, amb una perspectiva de desenvolupament humà arreu del món.

Croix Rouge Libanaise

Organització humanitària sense ànim de lucre, membre de la Federació internacional de societats nacionals de Creu Roja i Mitja Lluna Roja, constituïda el 1945 amb l'objectiu de difondre la pau, servir a la comunitat i alleujar el dolor humà de forma imparcial i sense discriminació de cap tipus quant a nacionalitat, raça, creences religioses, classe u opinions polítiques.