Mediterrània i Àsia central

Suport a les oficines de desenvolupament local del Líban

Aquest projecte s'emmarca en un programa de tres anys sol·licitat per les autoritats locals libaneses per fer front a la manca de recursos humans qualificats. Es va donar prioritat a la formació d'agents de desenvolupament local, perquè fossin capaços de formular projectes a través dels quals els ajuntaments puguin rebre suport econòmic per fer front a l’enorme repte que els suposa l’atenció a la gran quantitat de refugiats sirians que acullen. Alhora es volen establir espais de participació ciutadana i garantir un desenvolupament sostenible. Mitjançant el present projecte, en el qual participa també la Diputació de Barcelona, es donarà suport a nou ajuntaments i sis federacions de municipis d'arreu del país perquè 17 agents de desenvolupament local puguin posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits en matèria de   formulació de projectes. Així, es finançarà la posada en marxa de 15 projectes de desenvolupament local. A més a més, es constituiran grups d'agents de la societat civil, integrats per cinc persones, majoritàriament dones, com a precursors de comissions permanents de participació ciutadana.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 57 860,00 €

Entitats executores

Cités Unies Liban

Aquesta associació fa feina amb els ajuntaments libanesos en col·laboració d'entitats locals europees, amb l'objectiu de desenvolupar l'acció municipal en general i consolidar la cooperació entre els municipis libanesos i entre aquests i l'administració estatal i les institucions internacionals;  així com promoure la cooperació entre municipis al Líban i a l'estranger; i facilitar l'accés a projectes i programes nacionals i internacionals.