Mediterrània

El Fons Mallorquí disposa d’una línia de projectes propis, tant a l’àmbit de la cooperació com al d’emergència, destinada a finançar iniciatives adreçades a països de la riba sud i oriental de la Mediterrània. 

Es tracta de projectes que s’han identificat a través de les aliances estratègiques amb entitats estatals o europees i que coincideixen amb l’eix d’enfortiment municipalista, així com el suport a accions humanitàries destinades a millorar la situació de les persones que es desplacen per l’àmbit de la Mediterrània a causa dels conflictes que es pateixen al Pròxim Orient i a l’Àfrica subsahariana.