Nicaragua

Feim feina ininterrompudament des de fa més de 15 anys amb ajuntaments i associacions d’ajuntaments als municipis de Telpaneca, Totogalpa i Las Sabanas, del departament administratiu de Madriz, i a Ciudad Antigua, del departament de Nueva Segovia.

2017-2019 Desenvolupament integral de Ciudad Antigua

 Import

2017 2018 2019 Total
50.000 € 18.000 €   68.000 €

 

Aportacions de socis i col·laboradors 2017 

Govern de les Illes Balears

83%

Ajuntament d'Algaida

35%

Mancomunitat Pla de Mallorca

2%

2017-2019 Cooperació entre centres educatius de Mallorca i de Nicaragua

 Import

2017

2018

2019

Total

20.000 €

19.636,36 €

 

39.636,36 €

Aportacions de socis i col·laboradors 2017

Govern de les Illes Balears

50%

Xarxa de centres educatius solidaris

50%

 

2017-2019 Desenvolupament municipalista a Las Sabanas

 Import

2017 2018 2019 Total
60.000 € 60.000 €   120.000 €

 

Aportacions de socis i col·laboradors 2017

Govern de les Illes Balears

55,5%

Consell de Mallorca

30%

Ajuntament de Llucmajor

13%

Ajuntament de Lloseta

1%

Ajuntament de Banyalbufar

0,5%

2017-2019 Desenvolupament municipalista a Telpaneca

 Import

2017

2018

2019

Total

60.000 €

60.000 €

 

 

120.000 €

 Aportacions de socis i col·laboradors 2017

Govern de les Illes Balears

36%

Consell de Mallorca

32%

Ajuntament d'Inca

25%

Ajuntament de Sencelles

5%

Ajuntament de Costitx

1%

Ajuntament de Sant Joan

1%

2017-2019 Desenvolupament municipalista a Totogalpa

 Import

2017

2018

2019

Total

60.000 €

60.000 €

 

 

120.000 €

 

Aportacions de socis i col·laboradors 2017 

Govern de les Illes Balears

38%

Consell de Mallorca

37%

Ajuntament d'Artà

25%

Cooperació entre centres educatius de Mallorca i de Nicaragua 2014-2016

 Import

2014

2015

2016

Total

20.000 €

10.000 €

 20.000 €

50.000 €

 

Aportacions de socis i col·laboradors 2016

Govern de les Illes Balears

57%

Xarxa de centres educatius solidaris

43%

 

Aportacions de socis i col·laboradors 2015

CEIP Es Puig (Lloseta)

16%

IES Puig de sa Font (Son Servera)

13%

CC Pius XII (Palma)

10%
IES Berenguer d’Anoia (Inca) 8%
IES Josep Font i Trias (Esporles) 8%
CEIP Son Juny (Sant Joan) 5%
IES Capdepera 5%
IES Antoni Maura (Palma) 5%
CEIP Son Ferriol 4%
CEIP Marian Aguiló (Palma) 4%
IES Calvià 4%
CEIP Juníper Serra (Petra) 3%
CC Aula Balear (Palma) 3%
IES Porreres 3%
IES Felanitx 2%
IES Pau Casesnoves (Inca) 2%
CEIP Gaspar Sabater (Bunyola) 2%
IES Son Ferrer (Calvià) 1%
CP Can Bril (Sencelles) 1%
IES S’Arenal (Llucmajor) 0,3%

Aportacions de socis i col·laboradors 2014

Govern de les Illes Balears

51%

CC Pius XII (Palma)

6%

CEIP Es Puig (Lloseta) 6%
IES Josep Font i Trias (Esporles) 5%
IES Puig de sa Font (Son Servera) 5%
CEIP Marian Aguiló (Palma) 3%
CEIP Son Juny (Sant Joan) 3%
IES Antoni Maura (Palma) 2,5%
IES Capdepera 2,3%
IES Albuhaira (Muro) 1,8%
CEIP Son Ferriol 1,8%
CC Aula Balear (Palma) 1,3%
IES Berenguer d’Anoia (Inca) 1,3%
IES Calvià 1,3%
CEIP Maria de la Salut1,3% 1,3%
IES Felanitx 1,3%
IES Porreres 1%
IES Pau Casesnoves (Inca) 1%
CEIP Juníper Serra (Petra) 1%
CC Sant Salvador (Artà) 0,9%
CEIP Gaspar Sabater (Bunyola) 0,8%
CEIP Es Putxet (Selva) 0,7%
IES Son Ferrer (Calvià) 0,4%
CP Can Bril (Sencelles) 0,2%
IES S’Arenal (Llucmajor) 0,1%

Desenvolupament integral de Ciudad Antigua 2014-2016

 Import

2014 2015 2016 Total
40.000 € 30.000 €  30.000 € 100.000 €

 

Aportacions de socis i col·laboradors 2016

Consell de Mallorca 34%
Govern de les Illes Balears 34%
Ajuntament d’Algaida 22%
Ajuntament  de Sencelles 9%
Ajuntament de Costitx 0,7%
CEIP Pare Bartomeu Pou 0,3%

Aportacions de socis i col·laboradors 2015

Consell de Mallorca 30%
Ajuntament d’Algaida 26%
Govern de les Illes Balears 23%
Donacions cíviques Algaida 9%
Ajuntament  de Sencelles 8%
Algaida Solidari 2%
Ajuntament de Costitx 1%
CEIP Pare Bartomeu Pou 1%

Aportacions de socis i col·laboradors 2014

Consell de Mallorca 70%
Ajuntament d’Algaida 19,3%
Donacions cíviques Algaida 5,5%
Ajuntament de Petra 2%
Algaida Solidari 2%
Ajuntament de Costitx 1%
CEIP Pare Bartomeu Pou 0,2%

Desenvolupament municipalista a Las Sabanas 2014-2016

Import

2014 2015 2016 Total
60.000 € 50.000 €  60.000 € 170.000 €

Aportacions de socis i col·laboradors 2016

Consell de Mallorca 42,4%
Govern de les Illes Balears 42,4%
Ajuntament de Llucmajor 12,5%
Ajuntament de Lloseta 1,3%
Ajuntament de Campos 0,8%
Ajuntament de Banyalbufar 0,6%

Aportacions de socis i col·laboradors 2015

Consell de Mallorca 76%
Ajuntament de Llucmajor 17%
Ajuntament de Son Servera 3%
Ajuntament de Lloseta 2%
Ajuntament de Campos 1%
Ajuntament de Banyalbufar 1%

Aportacions de socis i col·laboradors 2014

Consell de Mallorca 86%
Ajuntament de Llucmajor 13%
Ajuntament de Lloseta 1%

Desenvolupament municipalista a Telpaneca 2014-2016

Import

2014

2015

2016

Total

60.000 €

30.000 €

 60.000 €

150.000 €

 

Aportacions de socis i col·laboradors 2016

Consell de Mallorca

36%

Govern de les Illes Balears

36%

Ajuntament d’Inca

18,5%

Ajuntament de Son Servera

8,75%

Ajuntament de Sant Joan

0,75%

 

Aportacions de socis i col·laboradors 2015

Consell de Mallorca

70%

Ajuntament d’Inca

28%

Ajuntament de Sant Joan

2%

Aportacions de socis i col·laboradors 2014

Consell de Mallorca

71%

Ajuntament de Son Servera

14%

Ajuntament d’Inca

13%

Ajuntament de Sineu

1,3%

Ajuntament de Sant Joan

0,7%

Desenvolupament municipalista a Totogalpa 2014-2016

Import

2014

2015

2016

Total

60.000 €

40.000 €

 60.000 €

160.000 €

Aportacions de socis i col·laboradors 2016

Consell de Mallorca

33%

Govern de les Illes Balears

33%

Ajuntament d'Artà

18,75%

Ajuntament de Puigpunyent

15,25%

Aportacions de socis i col·laboradors 2015

Consell de Mallorca

73%

Ajuntament de Puigpunyent

22%

Ajuntament d'Artà

5%

Aportacions de socis i col·laboradors 2014

Consell de Mallorca

66%

Ajuntament d'Artà

18,6%

Ajuntament de Puigpunyent

14%

Ajuntament de Vilafranca de Bonany

1,4%

Suport a serveis socials bàsics i emprenedoria a Madriz

Import

2015 2016 2017 Total
200.000 €  30.000 €  49.000 € 279.000 €

 

Aportacions de socis i col·laboradors 2017

Consell de Mallorca 82%
Ajuntament de Puigpunyent 18%

Aportacions de socis i col·laboradors 2016

Consell de Mallorca 100%

 Aportacions de socis i col·laboradors 2015

Consell de Mallorca 89%
Ajuntament d’Artà 8%
Govern de les Illes Balears 4%