Níger

Aquest programa s'inicià el 2018.
 
A través de l'ONG local DIKO, volem reforçar les capacitats institucionals de l'Ajuntament de Say, al sud del país, i desenvolupar iniciatives a l'àmbit de la governança local, així com activitats socioeducatives per als joves, en el marc del pla de desenvolupament municipal. 

Desenvolupament municipalista al Níger

Import

2018

2019

2020

Total

80.000 €

80.000 €

 

160.000 €

 Aportacions de socis i col·laboradors 2018

Govern de les Illes Balears

100%