Perú

Enfortiment de les organitzacions de dones de La Arena

Tercera fase de la iniciativa que vol enfortir el procés de formació i organització comunitària de les dones de la zona rural del districte de La Arena com a eina per aconseguir la participació activa i la consolidació dels processos democràtics a l'àmbit local. Enguany les actuacions previstes se centren en l'execució dels plans de desenvolupament promoguts per les organitzacions de dones, que tenen quatre components: millora de la qualitat educativa a l'educació preescolar; la formació de les dones com a agents actius en la promoció de la salut i la prevenció de malalties de les dones; la millora de la qualitat dels serveis bàsics, especialment l'accés a l'aigua i la gestió de residus sòlids; i la creació de microempreses dirigides per dones. Es preveu que participaran en aquest projecte 930 dones de 18 organitzacions.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 48 000,00 €

Entitats executores

REDES - Reto para el desarrollo sostenible

L'associació Reto para el Desarrollo Sostenible (REDES Perú) és una organització que té com objectiu participar en l'enfortiment de la democràcia i la governabilitat, impulsant processos participatius, equitat social, coresponsabilitat ciutadana, transparència i sostenibilitat del desenvolupament local.