Perú

Foment de la ciutadania i la innovació des de les escoles

A la zona de Piura menys del 30% dels docents té capacitació especialitzada, alhora les escoles reben dotacions molt minses, que no permeten disposar d'eines innovadores. D'altra banda, els joves desconeixen els seus drets i possibilitats de participació ciutadana, mostren desconfiança i poc compromís social, la qual cosa afebleix els sistemes democràtics. El projecte té com a objectiu enfortir el paper de l'escola com a espai de transformació social, partint de l'articulació de la comunitat educativa amb el govern municipal de La Arena. Per això promourà: a) La formació dels docents a l'àmbit de la innovació educativa a través de tallers presencials i semipresencials; b) La formació dels estudiants i les famílies a l'àrea de la ciutadania; i c) La posada en marxa d'una proposta educativa orientada a facilitar l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació com a eina per fomentar la participació ciutadana. Es preveu fer feina amb 12 centres educatius, en els quals els mestres s'articularan a través de Cercles d'autoeducació docent (CAD) i rebran formació per tal de poder reforçar les capacitats dels seus alumnes a l'àmbit de l'emprenedoria. S'espera que els centres posin en funcionament projectes productius encapçalats per estudiants, des d'una perspectiva participativa i sostenible, amb el suport del govern local, que és fonamental per promoure aquestes accions ciutadanes.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 30 000,00 €

Entitats executores

Ensenyants Solidaris

L’ONGD Ensenyants Solidaris és una entitat amb persones compromeses per un canvi en l'ordre mundial. Uneix voluntats i recursos per enfortir als moviments socials amb instruments de treball en cooperació i sensibilització.

Instituto de Pedagogía Popular (IPP)

L'Instituto de Pedagogia Popular (IPP) és una associació civil sense ànim de lucre creada en 1984, com una confluència de persones compromeses amb la pràctica social educativa en sectors populars.