Perú

Formació i bones pràctiques en drets per a adolescents en risc d'exclusió social

El projecte s'emmarca en una aliança estratègica i de mútua cooperació amb el govern local de La Arena, amb el qual s'articula la feina per inserir adolescents en situació de risc i exclusió social dins de les línies d'acció del programa "Manitos Creciendo". La proposta d'acció se centra en enfortir i desenvolupar les capacitats i habilitats laborals, emprenedores, socials i ciutadanes de 90 adolescents, entre 14 i 18 anys, en situació de risc o exclusió social, a través d'una proposta formativa amb enfocament de drets i protecció social que contribueixi al desenvolupament integral. Es preveu oferir formació laboral en cosmètica i cuina, formació emprenedora i formació ciutadana. Igualment es proporcionarà als adolescents suport emocional i reforç de l'entorn familiar. A més a més, s'enfortiran dos espais de concertació en aquest àmbit: es donarà assistència tècnica al Centro de Formación y Desarrollo Integral del Adolescente de La Arena i es participarà activament en la taula d'atenció a la primera infància del districte.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 28 862,37 €

Entitats executores

Alcúdia solidària

Alcúdia solidària és una entitat creada a l'any 2006 per promoure els drets humans i la millora de les condicions de vida dels pobles oprimits.

CANAT- Centro de apoyo al niño y adolescente trabajador

CANAT és una institució civil sense ànim de lucre, compromesa amb el desenvolupament integral dels infants i adolescents treballadors de Piura. Busca contribuir a la seva inclusió social, econòmica, política i cultural, promovent el desenvolupament de les seves capacitats, habilitats i destreses i la pràctica de valors ètics i cívics a partir de les seves pròpies expectatives, experiències i de la participació directa en la institució.