Activitats

Burkina Faso: ríos de arena

Documentals

Explica com afecta el canvi climàtic a Burkina Faso: la desertització dels camps fa que de cada vegada sigui més difícil subsistir mitjançant l’agricultura familiar. A la zona del nord del país de cada vegada el desert avança més i es redueix el nombre de terres productives. El reportatge fa una recorregut per les poblacions i n’analitza la problemàtica: manca de pous, emigració dels homes, analfabetisme, pobresa, manca de recursos sanitaris...

 

Durada: 50 minuts

Format: DVD

Idioma: castellà

Any: 2008