Activitats

H2O. Propostes educatives sobre drets humans i conscienciació 
social

Materials didàctics

Partint de la situació i problemes d’accés i explotació de l’aigua a les Illes Balears, i a Colòmbia, El Salvador, Perú, Palestina, Marroc i l’Amazònia, les propostes volen incentivar el sentit crític sobre el propi consum i estil de vida, motivar l’alumnat a prendre posició i qüestionar actuacions personals i socials, entendre un món amb desigualtats i injustícies, i reflexionar sobre l’impacte de l’ésser humà sobre el medi ambient. 

                     

Propostes metodològiques: el CD du incorporades les propostes per realitzar activitats sobre els materials, amb exemples  sobre les competències bàsiques per a totes les matèries de 3r i 4t d’ESO


Nivell: 3r i 4t d’ESO (adaptable a 1r i 2n d’ESO, i a 5è i 6è de primària).

 

Format: CD interactiu amb fitxes didàctiques i recursos complementaris, que podeu consultar i descarregar també a http://illesbalears.isf.es/aigua/CDH2O/