Catàleg d'activitats de sensiblització

Lligats a Amèrica Central

Documentals

Mostra imatges de la cooperació municipalista que durant més de 12 anys ha realitzat el Fons Mallorquí a Nicaragua i El Salvador sobre la base de la participació ciutadana i el consens. Descriu els diferents àmbits en què ha incidit (habitatge, infraestructures viàries i sanitàries, desenvolupament econòmic, educació, etc.) i la importància de realitzar accions que responen a les demandes dels afectats. 


Durada: 12 minuts

Format: DVD

Idioma: català 

Any: 2013


  • Recursos relacionats