Catàleg d'activitats de sensiblització

Mediterrània cruïlla de pobles

Compendi de propostes ordenades a partir d’uns eixos temàtics que permetin recollir un ampli ventall de possibilitats per treballar a les aules segons l’edat de l’alumnat. És una eina de suport pràctic per al professorat que es pot adequar al cas concret de cada escola, aula i temps. El documents i materials també es poden utilitzar aïlladament o treballant en el marc de contextos més globals o projectes de treball

 

  • Recursos relacionats