Activitats

Palestina, sobreviure a l'ocupació

Exposicions

Presenta una aproximació a la dramàtica realitat que pateix el poble palestí. Inclou una breu cronologia i cartografia dels esdeveniments històrics que han conduït a la situació actual i destaca aspectes com l’entramat de l’ocupació (el mur, els punts de control, els controls militars, l’annexió de terres), les dificultats de la vida sota l’ocupació, les violacions dels drets humans, l’expansió de  les colònies jueves dins territori palestí, etc. i conclou amb referències a les accions que es duen a terme per denunciar la situació i reivindicar una solució pacífica i justa. Disponible guia de l’exposició.


Estructura: 11 panells amb imatges a les dues cares

Dimensions: 2m d’alçada per 1m d’amplada (cada plafó)

Suport: cada panell du una base triangular. No necessita paret.