Activitats

Una altra globalització és possible

Exposicions

S’estructura en quatre blocs temàtics principals: la globalització que estam vivint (introducció als conceptes bàsics de l’actual globalització); cinc escenaris globalitzats, que il·lustren les conseqüències de la globalització; la construcció d’una altra globalització; i mapes mundials de la globalització, que presenta sis mapes mundials amb indicadors que caracteritzen el compromís de cada país per un món més just i equitatiu. Tot seguit trobareu la guia de l’exposició en format pdf.


 

Estructura: 21 panells independents

Dimensions: 1,75 m d’alçada per 1 m  d’amplada (cada plafó)

Suport: cada cartell du un suport metàl·lic. No necessita paret.