Xarxa de centres educatius solidaris

IES Inca

 A l'IES Inca s'hi cursen ESO i Batxillerat. L'IES Inca fa una aposta decidida per la innovació educativa, fomentant el treball per projectes per tal de donar importància a la intel·ligència emocional i a la feina en equip cooperatiu de l'alumnat així com dels equips educatius.