Bolívia

Accés a l'aigua potable en comunitats rurals de Pocona

A Pocona part de la població rural del municipi no té accés a l’aigua potable en quantitat ni qualitat suficient i no té la percepció que constitueixi un dret que és a la base de la salut i el desenvolupament social i econòmic. Actualment, de les 83 comunitats del municipi, vuit no disposen d’un sistema d’abastiment d’aigua, en 20 comunitats s’han de reconstruir completament els sistemes existents, en quatre s’hauria d’ampliar la xarxa i en 11 s’han de fer feines de manteniment per garantir l’accés a domicili. En el marc del pla director d’infraestructures i abastament d’aigua de les comunitats rurals de Pocona, es proposa la construcció d’un sistema d’abastiment d’aigua per a la comunitat de Yuraj Molino, amb connexions al domicili de totes les famílies beneficiàries (174 persones). A més a més, es realitzarà un diagnòstic sobre la capacitat de gestió dels comitès d'aigua creats anteriorment en cinc comunitats (Chaqueli, Tamborga, Estanque Pampa, Huerta Kuchu i Mojón)  i s'elaborarà i desenvoluparà un pla d'enfortiment per a la gestió sostenible de l'aigua en cada comunitat. Igualment, s’impartiran tallers de sensibilització sobre consum d’aigua segura, hàbits higiènics saludables, prevenció de malalties relacionades amb l’aigua i la higiene, i gestió dels residus sòlids. També es duran a terme activitats d'enfortiment de la gestió local de l'aigua dirigides a l'administració local i al sindicat agrari. En total se’n beneficiaran 772 persones.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 76 925,50 €

Entitats executores

Mosoj Causay

Mosoj Causay és una institució sense ànim de lucre que, des de fa més de vint anys, contribueix al desenvolupament integral de les famílies de les zones rurals de Cochabamba mitjançant activitats socioculturals, econòmiques, sanitàries, educatives, agropecuàries i de serveis d'infraestructures bàsiques.