Bolívia

Promoció del turisme comunitari a Pocona

Les famílies del municipi de Pocona es dediquen gairebé exclusivament a l'agricultura tradicional, amb una producció que té un mercat molt limitat i les aboca a índexs alarmants de pobresa i a l'emigració. En la cerca d'alternatives de desenvolupament econòmic, l’Ajuntament va aprovar un pla estratègic de turisme, que fa un diagnòstic sobre les mancances (hostatge, restauració, transport i  vies de comunicació, informació i senyalització, etc.), reconeix el notable potencial paisatgístic i arqueològic del municipi i defineix com a eixos d'acció l'establiment de circuits turístics, l'habilitació d'infraestructures i la promoció turística. Tanmateix, el baix pressupost de l'Ajuntament no permet contractar professionals amb experiència en el sector que duguin a terme el pla. Per això es proposa assessorar la direcció de turisme de l’Ajuntament i impulsar un pla de gestió ecoturístic comunitari com a estratègia per incrementar els ingressos econòmics en quatre comunitats indígenes (Incallajta Bajo, Machaj Marka, Leuque i Quirusillani), mitjançant la promoció de visites guiades a la ciutadella d'Incallajta. En primer lloc es  proporcionarà formació sobre gestió comunitària del turisme i per a guies turístics, també s'equiparan els centres de gestió de l'ecoturisme amb serveis bàsics (sanitaris, comunicació i cuina); es duran a terme campanyes de promoció i s'elaboraran materials de difusió per a l'àmbit local, nacional i internacional; i es dotaran els equipaments per a la celebració de fires gastronòmiques i artesanals.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 17 421,93 €

Entitats executores

Mosoj Causay

Mosoj Causay és una institució sense ànim de lucre que, des de fa més de vint anys, contribueix al desenvolupament integral de les famílies de les zones rurals de Cochabamba mitjançant activitats socioculturals, econòmiques, sanitàries, educatives, agropecuàries i de serveis d'infraestructures bàsiques.