Burkina Faso

Enfortiment de les organitzacions de dones de Ténado

El projecte s’emmarca en una estratègia plurianual d’apoderament de les dones i dels col·lectius de dones de Ténado. La major part de les dones del municipi no va poder accedir a l'escola ni a cap tipus de formació, la qual cosa en limita la capacitat de gestionar iniciatives productives que els permetin generar ingressos. Per això en la tercera fase del programa es continuarà donant prioritat a la capacitació: es proposen cursos d'alfabetització per a 400 dones i la formació de 60 alfabetitzadores. A més, s'organitzaran concursos de lectura i escriptura per estimular l'aprenentatge i els intercanvis entre els diferents grups de dones. Finalment, després de l'estudi de viabilitat fet en la primera fase, es posarà en marxa un programa de microcrèdits per finançar activitats generadores d'ingressos.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 35 010,79 €

Entitats executores

Treball Solidari

ONGD creada a Mallorca l’any 2000 que treballa per millorar les condicions de vida de les persones a l’àmbit local i internacional.

Dunia la Vie - Burkina

L'associació Dunia la Vie-Burkina  és una entitat sense ànim de lucre amb l'objectiu d'impulsar i donar suport a projectes de desenvolupament. A més a més fomenta els intercanvis culturals, professionals i tècnics entre Burkina Faso, França i altres països amics.