Burkina Faso

Construcció d'infraestructures escolars a Ténado

El projecte pretén incidir en la millora de la qualitat de l'escolarització dels infants de Ténado mitjançant la construcció d'infraestructures. La ràtio d'alumnes per aula a la comarca és de 68,5 i es disposa només d'un pupitre de dues places per a cada quatre o cinc alumnes. La manca d'infraestructures i d'equipament genera una situació de massificació que provoca que molts infants no acabin el cicle de primària i resultats escolars molt baixos, ja que dels que arriben a completar el cicle, només el 59% supera les proves d'accés a secundària. La manca de centres d'educació secundària també fa que la continuïtat dels alumnes capacitats sigui baixa. La proposta inclou la construcció d'una escola a Sassia (tres aules, un magatzem, un despatx, tres latrines i un pou) i una altra a Poun (tres aules, un magatzem, un despatx), així la primera fase d'un institut a Bavila (una aula, un edifici administratiu, dues latrines i un pou). El nombre de beneficiaris directes és de 350 alumnes. El projecte, que forma part d'un programa de tres anys, s'insereix en el pla estratègic de desenvolupament municipal de Ténado 2018-2022, en el qual el sector de l'educació és present com a element clau, i el pla de descentralització del govern central, que inclou la transferència de competències en matèria d'educació primària als ajuntaments i defineix les funcions de cada agent implicat.

 

 

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 167 017,00 €

Entitats executores

Pa i mel

L'Associació Pa i mel és una entitat sense ànim de lucre, que va néixer l'any 1996 i que intervé a l'àmbit social, per atendre els col·lectius més desfavorits.

Pa i mel-Burkina

Pa i mel-Burkina és una organització sense ànim de lucre, apolítica i laica que treballa per al desenvolupament humà.