Colòmbia

Enfortiment de la governabilitat als municipis del Páramo de Santurbán II

El projecte és la segona fase d'un programa de tres anys que té com a objectius enfortir la governabilitat,  generar alternatives i opcions de vida a les comunitats del Páramo de Santurbán, i  estimular la protecció dels ecosistemes estratègics i el subministrament de béns i serveis ambientals per al desenvolupament sostenible de la regió. Després d'haver elaborat un pla de desenvolupament comunitari i sostenible durant la primera fase del projecte, es duran a terme algunes de les actuacions consensuades amb la població dels sis municipis del Páramo que conformen l'Asociación de Municipios del Páramo de Santurbán (ASOMUNSANTURBAN).

Estat: En curs
Aportació del Fons: 45 000,00 €

Entitats executores

Illes solidàries amb el Sud

Illes solidàries amb el Sud és una ONG constituïda a Valldemossa que promou la defensa dels drets humans i afavoreix els intercanvis i la cooperació amb entitats que desenvolupen projectes de desenvolupament de zones i poblacions desfavorides.

Corambiente - Corporación Buen Ambiente

CORAMBIENTE és una entitat sens ànim de lucre que acompanya comunitats urbanes i rurals en situació de pobresa i / o afectades pel conflicte armat, a l'àmbit de la seguretat alimentària, per propiciar alternatives de desenvolupament integral i sostenible.