Colòmbia

Suport als plans de desenvolupament del Páramo de Santurbán

El projecte constitueix la darrera fase d'un programa per  enfortir la governabilitat, generar alternatives i opcions de vida a les comunitats del Páramo de Santurbán, i estimular la protecció dels ecosistemes estratègics i el subministrament de béns i serveis ambientals per al desenvolupament sostenible de la regió. Es preveu dur a terme algunes de les actuacions consensuades amb la població dels sis municipis del Páramo que integren l'Asociación de Municipios del Páramo de Santurbán (AMPSA), que inclouen l'enfortiment de les administracions locals a l'àmbit del turisme sostenible; l'articulació dels Consells municipals de turisme amb institucions i sectors productius; la formació per als prestadors de serveis turístics; l’aportació de materials per adequar i senyalitzar itineraris turístics; i l’enfortiment de les organitzacions comunitàries i camperoles de la zona.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 60 627,00 €

Entitats executores

Illes solidàries amb el Sud

Illes solidàries amb el Sud és una ONG constituïda a Valldemossa que promou la defensa dels drets humans i afavoreix els intercanvis i la cooperació amb entitats que desenvolupen projectes de desenvolupament de zones i poblacions desfavorides.

Corambiente - Corporación Buen Ambiente

CORAMBIENTE és una entitat sens ànim de lucre que acompanya comunitats urbanes i rurals en situació de pobresa i / o afectades pel conflicte armat, a l'àmbit de la seguretat alimentària, per propiciar alternatives de desenvolupament integral i sostenible.