Mali

Accés a l'aigua potable i apoderament de les dones a Kouniana

A Mali, el 72% de la població viu sota el llindar de la pobresa i l'accés a l'aigua potable a les zones rurals no arriba al 50%, mentre que la taxa de sanejament és del 5%. El 1999 el govern va adoptar una estratègia nacional per a l'abastiment d'aigua potable i sanejament a les zones rurals i semiurbanes, però en àrees allunyades de les grans ciutats els avenços són molt minsos i els governs locals no reben finançament en aquest àmbit. El municipi de Kouniana és predominantment agrícola, amb recursos naturals limitats, molt afectats pels efectes del canvi climàtic i amb poques alternatives laborals, especialment per a les dones, que ocupen un lloc secundari a la vida social i econòmica. L'associació de dones de Kouniana ha demanat, d'altra banda, formació sobre la mutilació genital femenina, que afecta al 69% de les nines del país. El projecte se centra en dos àmbits: millorar l'accés a l'aigua potable, mitjançant la contrucció d'una torre d'aigua al pou de la Maternitat de Nadiasso i la instal•lació de connexions d'aigua a la Maternitat, l'escola i la casa de la comare; i promoure l'apoderament de les dones mitjançant tallers de sensibilització sobre els efectes de l'ablació genital femenina, sobre la salut materna i les malalties de transmissió sexual. Alhora es formaran noves comares i s’impartiran tallers sobre agricultura i ramaderia per a 20 dones, perquè 10 puguin encapçalar la gestió d'un hort de dues hectàrees cedit per l'Ajuntament de Kouniana. Finalment, a l’escola s'impartirà un taller sobre gestió del medi ambient perquè 10 alumnes puguin garantir el sanejament, neteja i cura de l'entorn de la zona de l'escola, el pou i la Maternitat. En total se’n beneficiaran 2.405 persones, 1.900 de les quals seran dones.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 71 129,22 €

Entitats executores

Fundació Balcat Solidaris

Organització mallorquina sense ànim de lucre que té com a objectius dur a terme projectes de cooperació per al desenvolupament, eradicació de la pobresa i ajuda humanitària a l'àmbit internacional, així com impulsar accions relacionades amb el comerç just, i la inserció laboral i desenvolupament personal, molt especialment de les dones i dels discapacitats.

Association Malienne pour la Promotion des communes rurales-AMPCR

Associació sense ànim de lucre creada a Mali el 2012, que té com a objectiu promoure i contribuir al desenvolupament econòmic, social i cultural de les comunitats rurals.