Mali

Enfortiment de l'educació i la governabilitat a N'Golonianasso

A Mali, l'accés a l’educació de qualitat a les zones rurals està molt limitat per la baixa inversió del govern, que es reflecteix en la manca de docents, d'infraestructures educatives i d'equipament adequat, així com ràtios molt elevades d'alumne per mestre. En una reunió amb el batle de N'Golonianasso, caps tradicionals i l'associació de dones del municipi es va identificar com a prioritat la construcció de tres aules per ampliar la capacitat de l'escola del llogaret de Niamanasso, per a 180 alumnes nous. L'Ajuntament de N'Golonianasso cedeix el terreny i es compromet a fer-ne el manteniment i pagar els sous dels mestres. Igualment, es va posar de manifest la necessitat dels funcionaris de rebre assessorament en matèria de governabilitat, per la qual cosa es preveu impartir un curs de formació per a funcionaris i càrrecs electes, amb l’objectiu de millorar la gestió local i per a l'establiment del padró municipal, que també es durà a terme.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 56 236,52 €

Entitats executores

Associació Família i Societat (AFIS)

Associació que té entre els seus objectius desenvolupar projectes per reforçar els sistemes educatius i de salut, sobretot pel que fa a l'atenció en zones urbanes pobres y en zones rurals habitades per població indígena que viu en situació de pobresa.

Association Malienne pour la Promotion des communes rurales-AMPCR

Associació sense ànim de lucre creada a Mali el 2012, que té com a objectiu promoure i contribuir al desenvolupament econòmic, social i cultural de les comunitats rurals.

  • Altres projectes