Mediterrània i Àsia central

Suport a l'Agència de Democràcia Local a Tunísia

El 27 d'abril 2017 es va obrir a Kairouan l'Agència de Democràcia Local (ADL), impulsada per ALDA i  amb el suport del Fons Mallorquí, l’Ajuntament de Kerouan, l’Ajuntament d’Estrasburg, la Regió Normandia, la Regió Sardenya i sis associacions de Tunísia, L’ADL és responsable de promoure el bon govern local, la participació ciutadana i el desenvolupament sostenible. Les seves activitats se centren el diàleg entre els ciutadans, associacions i autoritats per tal de satisfer les necessitats de les comunitats locals. Per assolir aquest objectiu es va contractar una persona responsable de la planificació i execució dels projectes, així com de la bona gestió de l’Agència. Un cop registrada oficialment com a associació, l’ADL ha estat contrapart d'un projecte de mobilitat sostenible impulsat per l’Ajuntament d'Estrasburg i va obtenir finançament per a un projecte de la Comissió Europea sobre participació de les dones en la vida política. A més a més, s'està estudiant la possibilitat de treballar amb col·lectius de joves per millorar-ne la participació en el desenvolupament local..

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 10 000,00 €

Entitats executores

ALDA

L’Associació Europea per a la Democràcia Local (ALDA) es dedica a la promoció de la bona governança i la participació ciutadana a l’àmbit local. ALDA se centra en activitats que facilitin la cooperació entre les autoritats locals i la societat civil.