Nicaragua

Millora de l'accés a l'aigua potable a Telpaneca

La proposta pretén enfortir les capacitats de l’administració pública municipal a Telpaneca, en el marc de les competències que li corresponen i de la lluita contra la pobresa, incidint en el desenvolupament local des d’un enfocament sostenible i inclusiu, així com reforçar les competències en planificació i gestió participativa en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, en especial l’objectiu 6: garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones. A més, s’impulsarà la dinamització i enfortiment del procés per a la gestió municipal en el desenvolupament integral del territori, partint de les capacitats organitzatives, d’autogestió i de participació de la població. L’objectiu principal és la millora de les condicions de salut de 415 persones a través de l’accés a serveis d’aigua potable, mitjançant la captació de fonts, establiment d’estructures per a l’emmagatzemament i xarxes de distribució fins als domicilis familiars. Paral•lelament, es reforçarà l’organització comunitària existent al territori amb un enfocament de responsabilitat social compartida i drets humans, així com d’equitat de gènere i respecte pel medi ambient. L’accés a l’aigua potable es garantirà a través de mini aqüeductes per gravetat per a 83 famílies camperoles pobres de les comunitats de Los Cerros i Robledalito, classificades de pobresa severa. Els beneficiaris participaran en les obres amb jornades de treball comunitari i rebran formació sobre la gestió de l’aigua, salut i gestió ambiental.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 60 000,00 €

Entitats executores

Alcaldía de Telpaneca

El municipi de Telpaneca pertany al departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi du a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.