Níger

Enfortiment institucional al municipi de Say

El Níger és un país molt poc poblat amb relació a la seva superfície, però dues terceres parts del territori són desèrtiques i la major part de la població es concentra a les regions del sud i l’oest. Amb menys del 3,9% del territori apte per a l’agricultura i una forta repercussió de la sequera i de la desertificació, el Níger forma part dels 10 països del món on la prevalença de la fam és més elevada. Paradoxalment, el país té un subsòl molt ric: és el quart productor mundial d’urani. Però els beneficis de l’explotació d’aquest mineral queden en mans d’empreses estrangeres. L’urani representa el 70% de les exportacions del Níger, però només contribueix al 5% del seu producte interior brut. L’enfortiment de les institucions i la participació són bàsiques per a la incidència política. Aquest projecte forma part d'un programa de tres anys que preveu reforçar les capacitats institucionals de l'Ajuntament de Say i desenvolupar iniciatives a l'àmbit de la governança local, així com activitats socioeducatives per als joves, en el marc del pla de desenvolupament municipal. Per a 2018 es preveu rehabilitar l'edifici consistorial, proporcionar mobiliari i equipaments informàtics; i modernitzar el funcionament de l'Ajuntament a través de la formació dels càrrecs electes i els funcionaris, i la dinamització de les estructures municipals i comunitàries de base.

Estat: En curs
Aportació del Fons: 80 000,00 €

Entitats executores

ONG DIKO--Association pour le Secours aux Populations Vulnérables

Associació sense ànim de lucre que treballa per a la pau, la prevenció de conflictes, els processos de reforma democàtics i el diàleg, a l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament, l'ajut humanitari i la sensibilització.