Perú

Enfortiment de competències per a la incidència política i el desenvolupament sostenible

El projecte preveu enfortir les competències en l'ús d'eines i estratègies per al desenvolupament del municipi dels infants, les dones, els dirigents comunitaris i les autoritats locals, a fi de promoure la participació activa en espais de diàleg i presa de decisions, així com per fomentar la gestió dels recursos públics orientats al desenvolupament de les comunitats i la millora de la qualitat de vida de la població. Per això actua en quatre àmbits: sensibilització dels infants sobre la cura del medi ambient; apoderament de les dones a través de formació professional i emprenedora perquè puguin gestionar petites empreses; formació dels agents locals de salut perquè promoguin bones pràctiques de desenvolupament comunitari; i formació de les autoritats locals en l'ús d'eines tecnològiques i metodològiques per fomentar la gestió administrativa transparent i la participació ciutadana.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 59 973,22 €

Entitats executores

Ayne Perú - Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo

Ayne Perú és una associació sense ànim de lucre creada l'any 1998 i impulsada per l'Institut de Religioses Terciàries Trinitaries amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de infants, joves, dones i les seves famílies, de població marginal rural i urbana.