Perú

Enfortiment institucional i participació ciutadana a La Arena

Tot i que s'han produït importants avenços en el procés d'articulació i coordinació d'agents per a la gestió concertada del desenvolupament del districte de La Arena, encara s'han de consolidar les capacitats de l’administració i la societat civil per generar un teixit social prou fort que s'impliqui en la participació ciutadana i per orientar la gestió pública cap a les prioritats de la població. Per contribuir a reforçar aquestes capacitats el projecte planteja impartir formació i assessorament a: a) 12 càrrecs electes i 28 funcionaris municipals a l’àmbit de la planificació del desenvolupament local; b) 68 representants dels comitès de desenvolupament dels 34 poblats del districte per enfortir-ne les organitzacions i la participació en espais de concertació; als espais de concertació a l'àmbit organitzatiu, de participació i d'incidència en espais de decisió; i c) dones emprenedores sobre gestió, innovació i desenvolupament empresarial. Es donarà suport a l’execució d’accions prioritàries del pla anual a l’àmbit de la primera infància: campanyes de seguiment de pes i talla, així com d’higiene bàsica per a infants menors de cinc anys i equipament d’una sala d’estimulació primerenca. També es proveirà equipament per a les juntes de gestió de l’aigua i sanejament comunitàries i per a la posada en marxa de negocis regentats per dones. Igualment es preveu promoure una iniciativa d'agermanament entre centres educatius de Mallorca i de La Arena; i proporcionar formació i sensibilitzar organitzacions comunitàries sobre equitat de gènere, drets humans i participació política.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 45 000,00 €

Entitats executores

CIPCA - Centro de Investigación y Promoción del Campesinado

El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) és una organització no governamental de desenvolupament. El seu objectiu és la lluita contra la pobresa estructural i el desenvolupament humà, sostenible, inclusiu i equitatiu, amb el protagonisme de la població rural organitzada.