Perú

Suport a les dones en la promoció del desenvolupament local de La Arena

Aquest projecte vol donar continuïtat al procés d'enfortiment de les associacions de dones i les administracions locals menors de La Arena, perquè cerquin conjuntament alternatives per millorar  la qualitat de vida de la població. Per a 2019, les accions se centren en quatre nuclis: Casagrande, Chatito, Loma Negra i Vichayal i els 18 llogarets que comprenen. Els àmbits d'actuació previstos són: l'enfortiment de les habilitats de lideratge i de participació política de les dones; la promoció de la participació en la lluita contra la violència de gènere i la consolidació de les capacitats emprenedores de les dones, mitjançant tallers de formació, així com dotació de recursos per millorar la producció familiar d'aliments sans. A l'àmbit educatiu s'impartirà un taller presencial i un a distància per millorar la qualitat de l'educació preescolar. Igualment, es preveu dotar de cuines millorades 30 famílies afectades per les conseqüències del Niño. A més a més, s'impartiran diversos tallers per reforçar les competències dels representats municipals quant a planificació i gestió, i es proporcionaran equips informàtics per millorar el servei a la ciutadania. Finalment, es formularà un pla de recollida de residus sòlids a Chatito, se sensibilitzarà la població i es dotarà d’un motocarro per dur-lo a terme. En total en resultaran beneficiades 6.062 persones.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 47 799,00 €

Entitats executores

REDES - Reto para el desarrollo sostenible

L'associació Reto para el Desarrollo Sostenible (REDES Perú) és una organització que té com objectiu participar en l'enfortiment de la democràcia i la governabilitat, impulsant processos participatius, equitat social, coresponsabilitat ciutadana, transparència i sostenibilitat del desenvolupament local.