Qui som

El Fons Mallorquí és el conjunt dels seus socis: els 53 ajuntaments  de Mallorca, les mancomunitats del Pla i des Raiguer, el Consell de Mallorca, el Govern de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears i Justícia i Pau.

L’Assemblea està integrada per tots els membres de l’associació i és qui ratifica les decisions rellevants. En caràcter ordinari aprova els documents i activitats essencials per al funcionament de l’entitat. En convocatòria extraordinària elegeix, cada quatre anys, la Comissió Executiva.

La Comissió Executiva està formada per representants dels membres del Fons Mallorquí, elegits després de les eleccions municipals i autonòmiques. S’encarrega del govern i administració de l’associació, i es reuneix com a mínim cada dos mesos.

CÀRREC NOM INSTITUCIÓ
Presidència Joan Verger i Rosiñol Ajuntament de Montuïri
Vicepresidència primera Jesús Juan Jurado i Seguí Consell de Mallorca
Vicepresidència segona Antoni Servera i Saletas Govern de les Illes Balears
Secretaria Antoni Salas i Roca Ajuntament de Costitx
Tresoreria Catalina Fullana i Abrines Ajuntament d’Algaida
Vocalia Pere Josep Malondra i Sànchez Ajuntament d’Alcúdia
Vocalia Antònia Alcina i Bennasar Ajuntament de Campanet
Vocalia Maria Ramon i Salas Ajuntament d’Esporles
Vocalia Antoni Aguiló i Amengual Ajuntament de Fornalutx
Vocalia Margalida Palerm i Melià Ajuntament de Porreres
Vocalia Maria Pons i Montserrat Ajuntament de Santanyí
Vocalia Maria Teodora Moreno Gómez Ajuntament de Son Servera
Vocalia Glòria Escudero i Tomàs Ajuntament de Valldemossa
 

L’equip tècnic s’encarrega d’executar les accions que s’aproven anualment a les línies d’actuació. Es distribueix en quatre àrees: Projectes; Sensibilització; Projecció exterior; i Administració i gerència

Administració i gerència

Responsable:
Antònia Rosselló i Campins

Telèfon: 971 219 821

Adreça de correu electrònic:
arossello@fonsmallorqui.org

L’àrea d’administració del Fons Mallorquí gestiona els recursos econòmics i s’encarrega del funcionament administratiu de l’entitat. La gerència s’ocupa de les relacions amb els socis i les institucions, i de dirigir i coordinar l’equip tècnic.

Projectes

Responsable:
Antònia Rosselló i Campins
Susanna Subías-Auswitz

Telèfon: 971 219 824

Adreça de correu electrònic:
projectes@fonsmallorqui.org

L’àrea de projectes del Fons Mallorquí és l’encarregada de coordinar els projectes i altres iniciatives de cooperació, a través de projectes de cooperació i projectes d’emergència (rehabilitació i reconstrucció), cooperació municipalista i agermanaments, de convenis de col·laboració o de campanyes específiques. Fonamental és la tasca de garantir l’execució, seguiment i avaluació d’aquests projectes.

 

Projecció exterior i ODS 

Responsable:
Vanesa Corrales

Telèfon: 971 219 823

Adreça de correu electrònic:
vcorrales@fonsmallorqui.org

L’àrea de projecció exterior té com a objectiu enfortir els programes municipalistes del Fons Mallorquí mitjançant la recerca activa de recursos econòmics a l’àmbit europeu i internacional; la coordinació amb entitats i organitzacions internacionals afins; la creació de noves aliances i complicitats; i el foment d’intercanvis d’experiències i bones pràctiques a l’àmbit de la cooperació municipalista.

Sensibilització i comunicació

Responsable:
M. Magdalena Tortella

Telèfon: 971 219 821

Adreça de correu electrònic:
sensibilitzacio@fonsmallorqui.org

L’àrea de sensibilització i difusió del Fons Mallorquí es dedica a promoure activitats i elaborar materials que mostrin la realitat dels països més empobrits i facilitin la integració de col·lectius i persones de Mallorca en els programes de cooperació entre municipis. També assumeix la difusió de les accions a través de les publicacions pròpies i la presència en mitjans de comunicació.