Activitats

Cop d'ull al Sud

Materials didàctics

La carpeta és una iniciació a conceptes clau per trobar sentit a la solidaritat i la cooperació. Permet  identificar les causes del desequilibri Nord-Sud a partir d’elements  geogràfics i històrics, i analitza qüestions com el comerç d’armament, el deute extern i les migracions. Proposa la cooperació per al desenvolupament com a resposta a aquests desequilibris.

                     

Propostes metodològiques

  • Seguir l’ordre i cronograma (molts temes, molt complet i moltes activitats).
  • Triar temes determinats.
  • Triar activitats determinades.
  • Distribució de temes per grups  i fer una exposició conjunta final.

Nivell: educació primària (5è i 6è) i educació secundària

 

Format: carpeta d’activitats amb fitxes per a alumnes i  professors.