Catàleg d'activitats de sensiblització

Deute extern, una fàbrica de pobresa

Exposicions

Aquesta exposició vol fer reflexionar sobre diferents mecanismes que generen pobresa, centrant-se especialment en la problemàtica del deute extern, la seva il·legitimitat, el deute ecològic i el deute social, el paper que hi tenen les institucions financeres internacionals, les empreses transnacionals i també l'Estat espanyol, així com les conseqüències per als països del Sud i les propostes d'acció des del Nord. Tot seguit trobareu la guia de l'exposició en format pdf. 


 

Estructura: 9 plafons independents
Dimensions: 1m x 2m cada plafó
Suport: cada plafó du un suport metàl·lic. No necessita paret.