Catàleg d'activitats de sensiblització

Dret a l'educació

Diferents activitats que tenen per objectiu sensibilitzar sobre la importància de l’escolarització de les dones i les nines.

 

Propostes metodològiques: les diferents activitats estan plantejades per ser realitzades tant en l'àmbit formal com en espais d'educació no formal. Es proposen activitats de reflexió i d'acció que poden ser realitzades en diferents moments i àmbits. Les activitats proposades estan pensades per diferents grups d'edats, però es poden adaptar per ser utilitzades amb alumnat d'altres nivells, segons la maduresa i característiques dels grups.

 

Nivell: educació infantil,  primària, secundària i post obligatòria

 

Format: dos quaderns amb propostes didàctiques per a EIP i ESO (en pdf tot seguit)