Activitats

El Sàhara Occidental

Tallers

A partir d’un audiovisual projectat pels talleristes, s’explica la història del poble sahrauí i la situació actual als campaments de refugiats i als territoris ocupats. La xerrada és impartida per una persona sahrauí i un representant de l’Associació d’Amics i Amigues del Poble Sahrauí. Acabades les intervencions, s’obre un torn de preguntes entre l’alumnat.


Impartit per: Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears

Nivell: educació primària (3r cicle), ESO, batxillerat i cicles formatius

Durada: 50 min.

Nombre màxim de participants: 50

Suports necessaris: mapa gran d'Àfrica que contempli el Sàhara occidental i reprductor de Power Point