Activitats

L'aigua, molt més que un recurs, és part del que som

Documentals

Aquest documental tracta sobre la crisi mundial de l’aigua, un problema eminentment polític i no tant una qüestió d’escassetat o d’inversió en infraestructures. Es dóna una visió de la situació hídrica a les Illes Balears i es posen diversos casos d’arreu del món com a exemples per explicar com podem resoldre la problemàtica des dels governs, com a ciutadans i com a individus. 


Durada: 39 minuts

Format: DVD

Idioma: català

Any: 2011