Catàleg d'activitats de sensiblització

Lligats a Nicaragua

Exposicions

 Amb l’objectiu de donar a conèixer la cooperació municipalista que impulsa el Fons Mallorquí a Nicaragua, l’exposició presenta les característiques generals d’aquest país, un dels més empobrits de l’Amèrica Llatina, així com de cadascun dels municipis nicaragüencs que estan agermanats amb municipis de Mallorca (Totogalpa amb Artà, Telpaneca amb Inca; Ciudad Antigua amb Algaida i Las Sabanas amb Llucmajor); i mostra els objectius assolits en els darrers anys mitjançant les aportacions que fan els ajuntaments mallorquins als projectes que s’articulen en el marc dels agermanaments.


 

 

Estructura: 12 plafons independents.

Dimensions: 2m d’alçada per 80 cm d’amplada (cada plafó)

Suport: cada plafó du un suport metàl·lic. No necessita paret.