Activitats

Rajola de xocolata

Tallers

Joc de simulació en què els participants prenen consciència del paper dels intermediaris entre la producció i la comercialització del cacau. S’hi inclou la reflexió sobre com el comerç just és un instrument vàlid de cooperació real, efectiva i en dos sentits, allunyat de paternalismes.


Impartit per: Pa i Mel

Nivell: educació secundària

Durada: 1h

Nombre màxim de participants: 30