Activitats

Una visita inesperada

Materials didàctics

A partir de la història de tres amics, aquest material dóna a conèixer altres realitats i altres maneres de viure, d’alimentar-se, etc., i permet reflexionar sobre quines són les necessitats bàsiques de les persones. De camí cap a l’escola, els tres amics de la història reben una visita inesperada: la d’un extraterrestre, que és l’inici de l’aventura conjunta. Gràcies a la història, coneixerem l’origen de les matèries primeres i el seu cicle natural, ens acostarem al valor del treball i analitzarem aspectes que hi estan relacionats, com ara el consum, la publicitat, els béns i serveis, etc.              

Propostes metodològiques: inclou activitats molt variades: una sopa de lletres, una enquesta sobre els hàbits alimentaris, un treball a partir d’imatges i de música, l’elaboració d’unes galetes, etc. El material té com a objectiu estimular actituds de respecte i d’amistat envers els altres i entendre la diferència com un fet enriquidor. Igualment, treballa el vocabulari específic referit a cada història i permet aprofundir la lectura comprensiva del text. La guia didàctica inclou el material per a educació infantil.


Nivell: educació infantil i primària (1r i 2n) 

 

Format: quadern de treball  i guia didàctica (en format pdf tot seguit)