Xarxa de centres educatius solidaris

Entenem l’educació per al desenvolupament com un procés educatiu permanent i ampli encaminat a promoure una ciutadania responsable, participativa i compromesa amb la lluita contra la pobresa i l’exclusió, i amb la promoció d’un desenvolupament humà sostenible.

Actualment l’escola té un paper secundari en formació humana i conceptual, enfront la publicitat, els mitjans de comunicació i la indústria de l’oci, que proveeixen les referències que determinen en gran mesura els valors de les persones. En aquest sentit és fonamental una educació transformadora, que proporcioni recursos per al desenvolupament de l’esperit crític i solidari, capaç de descobrir i rebatre els estereotips i percepcions esbiaixades de les relacions Nord-Sud i introdueixi la dimensió de la interrelació estreta entre les actuacions al Nord i les conseqüències al Sud, per transmetre el concepte de responsabilitat, però sobretot de la possibilitat d’incidència en aquest àmbit. 

La Xarxa té com a funció primordial integrar la cooperació i l’educació per al desenvolupament com a part dels valors i continguts del projecte curricular del centre.

Els centres educatius de Mallorca es caracteritzen per la seva solidaritat amb el Sud, sovint amb campanyes de suport en cas d’emergències. Cal, però, que la solidaritat no es visqui com un fet puntual, ja que les necessitats del Sud no s’acaben una vegada la notícia deixa de formar part de la quotidianitat dels mitjans de comunicació. Per això convidam els centres educatius a donar suport a un projecte de cooperació, per tal de que els alumnes coneguin la realitat de més a prop i s’hi puguin implicar.

Objectius:

 • Estimular la participació activa i crítica de la població.
 • Promoure un compromís polític i ètic amb el sud i amb els drets humans.  
 • Facilitar informació sobre la feina de cooperació i els processos que es duen a terme amb els recursos aportats per cada centre.
 • Impulsar l’educació per al desenvolupament als centres educatius de Mallorca i facilitar eines per integrar-la als currículums corresponents.
 • Contribuir a la coordinació de les actuacions d’educació per al  desenvolupament a l’àmbit autonòmic.

Activitats:

 • Exposicions, publicacions i/o xerrades específiques sobre els projectes de cooperació als quals es dóna suport.
 • Exposicions, publicacions i/o xerrades específiques sobre els processos d’agermanament en què participen.
 • Exposicions, publicacions i/o xerrades sobre la situació dels països del sud i/o sobre temes específics amb relació a les desigualtats nord-sud.
 • Assessorament i seguiment de les activitats de cada centre.
 • Coordinació amb institucions públiques i entitats que treballen en educació per al desenvolupament.
 • Edició i difusió de materials didàctics.
 • Préstec de materials didàctics.

Com adherir-s’hi?

El claustre del centre educatiu ha d’aprovar la incorporació a la Xarxa i trametre l’acord corresponent al Fons Mallorquí.

Què suposa l’adhesió?

El centre educatiu es compromet a:

 • Crear al centre una comissió solidària encarregada de planificar les actuacions en matèria d’educació i cooperació per al desenvolupament, i assignar un responsable que serà l’interlocutor amb el Fons Mallorquí.
 • Incloure al projecte educatiu del centre l’educació per al desenvolupament, comptant amb el suport dels materials i activitats facilitats pel Fons Mallorquí.
 • Realitzar, almenys, una activitat anual i destinar els ingressos a un projecte de cooperació de l’àmbit educatiu aprovat per l’Assemblea General del Fons Mallorquí.
 • Fer una memòria anual de les activitats realitzades.

El Fons Mallorquí es compromet a:

 • Aportar els materials educatius i activitats complementàries de què disposa quan el centre ho sol·liciti.
 • Ajudar tècnicament a la realització d’activitats encaminades a donar a conèixer el projecte triat.
 • Informar els responsables del centre educatiu, sempre que aquests ho sol·licitin, del desenvolupament del projecte finançat amb els seus recursos.
 • Promoure i facilitar la implicació dels centres a les campanyes de sensibilització que du a terme amb els municipis de Mallorca.

 

 

Centre educatiu Municipi Data signatura
CC Pius XII Palma 30 de novembre de 2005
CEIP Aina Moll i Marquès Palma 24 de novembre de 2015
CEIP Can Bril Sencelles 16 de desembre de 2005
CEIP Es Puig Lloseta 1 de febrer de 2006
CEIP Gaspar Sabater Palmanyola (Bunyola) 28 de novembre de 2005
CEIP Juníper Serra Petra 3 d'abril de 2009
CEIP Marian Aguiló Palma 6 de març de 2006
CEIP Miquel Costa i Llobera Palma 4 de març de 2016
CEIP Pare Bartomeu Pou Algaida 10 de febrer de 2009
CEIP Sa Marina Llucmajor 3 de març de 2016
CEIP Son Ferriol Palma 6 de juny de 2006
CEIP Son Juny Sant Joan 21 de desembre de 2007
CEPA Son Canals Palma 8 de juliol de 2016
Cooperativa d'ensenyament Es Lledoner-Col·legi Sant Alfons Felanitx 19 de gener de 2016
IES Albuhaira Muro 15 de desembre de 2005
IES Antoni Maura Palma 9 de febrer de 2011
IES Berenguer d'Anoia Inca 30 de juny de 2006
IES Calvià Calvià 15 de juny de 2006
IES Capdepera Capdepera 29 de març de 2006
IES Felanitx Felanitx 12 de novembre de 2008
IES Inca Inca 6 de març de 2009
IES Josep Font i Trias Esporles 23 de desembre de 2005
IES Porreres Porreres 15 de maig de 2009
IES Puig de sa Font Son Servera 23 de febrer de 2006
IES Son Ferrer Calvià 19 de desembre de 2005